Bulletin Board

Liên Minh Bá Đạo
Might: 150000+ Server: Android vn

LIÊN MINH BÁ ĐẠO CCVN TUYỂN MEM TÂM HUYẾT. + YÊU CẦU: Vui vẻ, Hòa Đồng, Không Du lịch + Guild thuộc top 22 CCVN + Tuyển AE có sức mạnh trên150k - War hết đủ 5 kiếm - Không yêu cầu điểm sàn. + Guild có kéo Nham thach 4 và Luyện ngục 3 Facebook nhóm: badaoccvn - or link: https://www.facebook.com/groups/badaoccvn/
Changed: 1522382940
Author: Vũ Tài
Guild Might
15000000
Guild Hub
Level 12
Treasury
Level 5
Magic Bureau
Level 5
Guild Wars
Battle Points:
180000
Fortress Feud
Event Starts in:
20:00:00
Guild Boss
Event Starts in:
21:00:00
Back